Jag söker mig oftast till berg eller hav. Långresor för mig gärna till arktiska områden. Men även ymnig grönska i en innerstadspark lockar.